Sử Văn Ngọc (Bài viết)

 

Sử Văn Ngọc

SỬ VĂN NGỌC

– Bút danh: Jaya Amil Apuei

– Sinh năm 1941 (Tân Tỵ) tại làng Thất Thế, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

(Trong giấy tờ ghi năm 1944).

– Nguyên là điều dưỡng viên (1967-1977).

– Từ tháng 7 năm 1977 bắt đầu học tập và nghiên cứu Văn Hóa Chăm.

– Từ 2/2/1994 đến 3/4/2004 làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Chăm Phan Rang Ninh Thuận.

– Hiện nay:

. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc thiểu số VN.

. Hội viên Hội Văn Nghệ Dân Gian VN.

. Hội viên Hội Dân Tộc Học VN.

– Đang tiếp tục nghiên cứu, viết, dịch về Văn Hóa Chăm và Văn Hóa Raglai.

– Tác phẩm:

. (Người đã) Thống nhất lịch Chăm ở hai Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, năm?

. (Người đã trực tiếp điều hành việc xây dựng 7 căn nhà của) Khu nhà truyền thống dân tộc Chăm tại Bảo Tàng Dân Tộc Học VN.

. Truyện cổ dân gian Chăm (Nxb Văn hóa dân tộc, 2000).

.  Hệ thống thủy lợi và lễ nghi nông nghiệp cổ truyền Chăm Ninh Thuận-Bình Thuận (Nxb Văn hóa dân tộc, 2002).

. Sử thi Sa-ea (của người Raglai) (Gồm 22720 câu nguyên ngữ, và ba phần phiên âm, dịch nghĩa và chú thích. 2 tập). (Nxb Khoa Học Xã Hội, 2009).

. Văn hóa làng truyền thống người  Chăm tỉnh Ninh Thuận (Nxb Dân trí, 2010).

. Lễ nghi cuộc đời người  Chăm. 3 tập. (Sẽ in).

. Trên 30 bài viết đăng trên các tập san, tạp chí ở trung ương và địa phương, trong đó tiêu biểu có thể kể những bài viết sau đây:

. “Đám ma người Chàm Bà La Môn ở Thuận Hải” (Những vấn đề về dân tộc học ở miền Nam Viêt Nam.Viện Khoa Học Xã Hội tại TP HCM xuất bản, 1978).

. “Lễ hội đầu năm của người Chăm” (Tạp chí văn hóa thông tin Ninh Thuận, số 12/1999).

. “Công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa Chăm” (Tạp chí văn hóa thông tin Ninh Thuận, số 12/2000).

. “Lễ ăn đầu lúa mới của người Raglai Ninh Thuận” (Tạp chí văn hóa nghệ thuật số 9/2001).

. “Lễ hội Katê ở Ninh Thuận” (Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 45/2002).

. “Hệ thống thủy lợi cổ truyền của người Chăm” (trg “Duyên hải miền Trung đất và người”. Nxb THTPHCM 2004).

. “Nhạc cụ truyền thống trong sinh hoạt văn hóa tinh thần người Chăm Ninh Thuận” (Thông báo văn hóa dân gian –TBVHDG – 2003).

. “Tục thờ Kut của người Chăm Bà La Môn” (TBVHDG 2004), (Xưa và Nay số 250)

. “Tìm hiểu lịch Chăm” (TBVHDG 2005).

. “Lễ tế trâu núi Đá Trắng” (TBVHDG 2006).

. “Truyền thuyết Bà Chúa Xứ Nha Trang” (TBVHDG 2007).

. “Tục cưới hỏi của người Chăm Bàni Ninh Thuận” (Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 4/2007).

. Trên 20 bài nghiên cứu thuộc Đề tài Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm ở Ninh Thuận (tài liệu chưa xuất bản). Tiêu biểu có thể kể: “Luật tục về người chết và các loại hình đám tang người Chăm Bà La Môn”, “Tục thờ Kut của người Chăm Ba La Môn”,  “Đám hỏa táng ở Hữu Đức”, “Lễ cầu đảo tại đền Po Riyak của đồng bào Chăm Thành Tín”, “Lễ tang phó cả sư Hán Phải”, “Chakat-halau-kraong, Lễ tạ nguồn”, “Yeryang, Lễ tế thần hỏa của người Chăm Tuy Phong, Bình Thuận”, “Lễ tế thần Yang In”, “Rija Nưgăr, Lễ tống ôn người Chăm Bà La Môn”, “Chabul, Lễ tế thần đất đai”, “Văn học dân gian Chăm”, v.v.v.

. Các bài tham luận:

. “Văn hóa sông nước với cái nhìn địa văn hóa”

. “Lễ tế trâu của người Chăm ở Tỉnh Ninh Thuận”

. “Lễ hội Pponai của cộng đồng người Chăm Ninh Thuận”.

. “Sinh hoạt của người Chăm Ninh Thuận trong bối cảnh di tích”

. “Sự cải biên ngôn ngữ chữ viết của Ban Biên Soạn Chữ Chăm tác động đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống Chăm ở Ninh Thuận”.

SỬ VĂN NGỌC

Làng Vĩnh Thuận, Xã Phước Dân,

Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.

068.3864338

Advertisements

One thought on “Sử Văn Ngọc (Bài viết)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s